Når man har fået oplyst sit fødselstidspunkt, hvorfor skal man så også have tidspunktet korrigeret?

Dette spørgsmål får jeg ofte stillet og årsagen er følgende: Selvom man sædvanligvis er født på det opgivne tidspunkt, så kan blot et par minutters forkert oplyst tidspunkt gøre, at det ikke er dit horoskop der bliver tolket, ( da din ascendant kan skifte og ligeså planeter i ” huse”.) Før 1960 var det sådan, at jordmødrene kun opgav kvarte,halve ( og nogle gange ) hele timetal.

___________________________

En korrektion foretages på basis af tidligere skelsættende hændelser. Du skal oplyse om 5-6 hændelser med deres tidspunkter, som har haft betydning i dit liv og også om det har været positive eller negative hændelser. F.eks. Færdiguddannet 1959 ( positiv ) Gift 1966 ( positiv ) barnefødsel 1969 ( positiv ) fars død 1971 ( negativ ) skilsmisse 1984 ( negativ) Emigration 1994 ( positiv )

_____________________________

Når man sikre sig en nøjagtig korrektion, så sikre man sig også at horoskopet effektivt beskriver dig som menneske og danner grundlag for en effektiv fremtidsprognose.

Det er et større arbejde og kan være kompliceret at korrigere et horoskop, men prisen er includeret i et helt personligt udarbejdet horoskop.