Horoskoper2018-09-25T11:21:54+00:00
Individuelt horoskopBørnehoroskopHoroskop infoBestil horoskop

Et helt personligt udarbejdet horoskop

er til dig og ikke til andre, som er er født samme dag. Med et sådant vil mange begivenheder være indlysende og have en forklaring. Et helt personligt horoskop vil kunne hjælpe dig med at se tingene i et nyt perspektiv og samtidig hjælpe dig med at få ryddet op i problemer og omvendt fastholde de gode perioder i dit liv. Jeg arbejder med nedenstående:

klassiske og Esoteriske Tolkningsprincipper.

Den klassiske astrologi er den mest anvendte og den, som kendes fra programmet

den 6. Sans ” i TV og fortæller om menneskets svage og stærke sider. Den fortæller om de grundlæggende kvaliteter, karaktertræk, energimønstre og psykologiske egenskaber, potentialer og evt. begrænsninger. Forhold til forældre, søskende, parforhold, karriere, udfordringer, skyggesider, nutid og fremtid. Desuden hører du om, hvordan andre mennesker opfatter dig, dine relationer til andre og økonomi, uddannelse, job, kærlighed, børn, o.m.a.

Den Esoteriske tolkning omfatter vores sjæl og de energier vi har med os ind i livet fra tidligere inkarnationer og hvad der kan vente os af udfordringer i den næste.

Bemærk: korrektion er incl.` i prisen. Se venligst linket: Korrektion.

 

Fødselshoroskopet

Fødselshoroskopet ( Radix ) er et billed af himlen, som den viste sig på stedet og tidspunktet for ens fødsel og fremstiller èns egen virkelighed, medfødte struktur og indre plan. Kendskab til fødselshoroskopet sætter os i stand til at opfatte de ting vi naturligt ville gøre, hvis vi ikke var blevet forhindret i det af familien og samfundet.

Fødselshoroskopet ( Radix ) er den bedste guide vi har til at føre os tilbage til os selv med de muligheder og begrænsninger, som vi alle er født med. Det er netop det, du kan bruge dit fødselshoroskop til. Har man èn gang fået udarbejdet et fødselshoroskop hos mig, så skal man aldrig have det gjort mere, men kan i fremtiden ” nøjes ” med et Fremtidshoroskop, da jeg i givet fald har dit fødselshoroskop liggende på en fil.

Planeterne og deres indbyrdes aspekter er værktøjer, som du bruger gennem hele dit liv. Nogle bruger du mere end andre og og nogle håndtere man bedre end andre. Der findes ikke dårlige horoskoper, men der findes dårligt brug af dem. Ved at kende sine skjulte evner, talenter, sine stærke og svage sider, kan man blive mere handlekraftig, ansvarlig og blive bede til at løse sine problemer.

 

Fremtidshoroskopet

Fremtidshoroskopet ( det progressive horoskop ) tager sit udgangspunkt i fødselshoroskopet og kan kun udarbejdes, hvis man først har fået udarbejdet et sådant. Her ser man på hvordan planetstillinger, huse / felter samt transitterne = ( planeternes daglige bevægelse på himmelen ) arter sig i forhold til fødselshoroskopet. Fremtidshoroskoperne tolkes 2-3 år frem.

Står du overfor en usikker fremtid eller større omlægning ? Har du problemer ? Trænger du til ny inspiration og til at se dit liv fra en ny vinkel?

En dygtig Astrolog kan læse stort set alt i et horoskop, så man skal som klient være indstillet på, at man bliver ” klædt af ” for intet bliver gemt af vejen. Du skal dog vide, at døden kommer jeg ikke ind på.

Første gang du bestiller et personligt udarbejdet horoskop, vil det altså altid blive et samlet fødsels- og fremtidshoroskop ca 2-3 år frem i tiden, hvor alt bliver indtalt 2 – 2½ time på Cd`er eller fil til din email og du vil få beregninger, horoskophjul, forklaringer på Planeter og Huse/ Felter med. Du kan få det hele fremsendt og dermed spare 400 kr, men du kan også komme hos mig og få det udleveret og samtidig få en forklaring på, hvordan du får mest ud af min indtaling. Jeg synes dog ikke selv at det er nødvendigt, for du er altid velkommen til at ringe mig op, hvis der er noget du ikke helt forstår. Det er dog yders sjældent, at jeg er ude for det, da jeg gør rigtig meget ud af, at du kommer til at forstå alt, som bliver meddelt dig. Jeg er perfektionist og går virkelig meget op i at intet bliver glemt eller gemt. Derfor bruger jeg også mange timer på forberedelse før min indtaling og derfor er prisen heller ikke helt lille.

……………………………………………………………

En væsentlig billigere udgave af et horoskop, er et programudarbejdet horoskop.

Der findes mange gode astrologiske computerprogrammer, som udregner og laver analyse af dit horoskop. Jeg har det bedste program på markedet, men et computerprogram kan slet ikke sammenlignes med et personligt udarbejdet, trods alt. Det er dog en rigtig god løsning, hvis du ikke har nogle større problemer i dit liv, men blot gerne vil se dit horoskop og evt. din fremtid i et bredere perspektiv.

Horoskopet, som består af 30-50 trykte sider, vil blive fremsendt på en fil til din mailadresse.

Du kan altså få et programudarbejdet Fødselshoroskop og fremtidshoroskop for de år frem du ønsker. Du kan også få et programudarbejdet fremtidshoroskop uden fødselshoroskopet, hvis du ikke føler behov for det først nævnte. Det kan du fordi, ved de programudarbejdede horoskoper, vil din fødselstid ikke blive korrigeret. Du kan se priser under linket: Priser

 

Lær dit barn at kende.

 

At blive forældre til et lille barn er livets største gave, så hvorfor ikke lære det lille væsen at kende, så hurtigt som muligt ?

Der er flere og flere forældre, som ønsker at få udfærdiget et fødselshoroskop for deres lille datter eller søn, simpelthen fordi de ønsker at lære deres barn og barnets behov at kende på et tidligt stadie.

Med behov menes den lille podes psykiske, følelsesmæssige og menneskelige behov samt barnets stærke og svage sider.

 

Børn har deres egen medfødte ” livsplan ” uafhængig af ydre faktorer og hvis man, som forældre, vil lære sit barns ” livsplan ” kende, vil man kunne støtte og guide sit barn på den, for barnet, rigtige måde gennem hele opvæksten, således at både barndommen og voksen tilværelsen bliver langt mere harmonisk.

____________________

 

Jeg udarbejder børne- fødselshoroskoper via den oplyste fødselstid og sted. Der kan af gode grunde ikke laves korrektion af fødselstid på et barn.

Til gengæld er alt det astrologiske arbejde personligt udarbejdet af mig og ikke programudarbejdet, så derfor får man en større dybde i tolkningen. Hvis der er noget specielt, man som forældre ønsker jeg skal se på, bedes I venligst oplyse det til mig ved bestilling. Jeg indtaler hele horoskopet på CD eller fil til din email, som I får tilsendt sammen med beregninger og horoskophjul, Planet og Hus-forklaring. Ovenstående kunne også være en fin fødsels- eller dåbsgave til forældrene fra bedsteforældrene.

 

Selve ordet astrologi, betyder stjernelære, direkte oversat fra græsk og betegner himmellegemernes indvirkning på menneskets liv. Astrologien er sammen med astronomien den ældst kendte videnskab overhovedet.

 

Et horoskop kan laves på et menneske, et dyr eller på en begivenhed, man kan dog ikke se i horoskopet, hvilket køn personen har. I samme forbindelse bør slås fast, at de horoskoper der er lavet i ugeblade og aviser næsten altid blot er et bidrag til almindelig underholdning, da det kun er baseret på solens bevægelse på himlen og ikke på de ni andre himmellegemer.

 

Hvad kan man bruge et horoskop til?

Et horoskop er et praktisk og pålideligt redskab, hvis man ønsker at lære sig selv, sin indre og ydre verden bedre at kende. Fødselshoroskopet er den værktøjskasse, som du fik med dig ved fødslen.

Planeterne og deres indbyrdes aspekter er værktøjerne, som du bruger gennem dit liv. Nogle værktøjer bruger man mere end andre og nogle håndtere man bedre end andre, sådan er det.

Der findes ikke mennesker der har dårlige horoskoper, kun dårligt brug af dem. Ved at kende sine skjulte evner, talenter, sine stærke og svage sider, kan man blive mere handlekraftig, ansvarlig og blive bedre til at løse sine problemer.

———————————————

Står du overfor en usikker fremtid eller en større omlægning ? Har du problemer ? Trænger du til ny inspiration og til at se dit liv fra en ny vinkel?

En dygtig astrolog kan læse stort set alt i et horoskop, så man skal som klient være indstillet på en samtale, der går i dybden og tager en yderst personlig drejning.

_______________________________

Klassiske og Esoteriske tolkningsprincipper.

Den klassiske astrologi, som er den mest anvendte, og som kendes fra programmet ” Den 6. sans ”, i TV, fortæller om et menneskes svage og stærke sider, barndommen, problemer, styrker og svage sider. Forholdet til forældre, søskende, parforhold, karriere, udfordringer, skyggesider, nutid, fremtid og mange andre ting. Den esoteriske astrologi beskæftiger sig i højere grad om menneskets indre, med vores sjæl og om de energier vi har med os ind i livet fra tidligere inkarnationer og hvad der kan vente os af udfordringer i den næste.

Jeg tolker over begge områder, da den esoteriske tolkningsmodel kaster et anderledes og forklarende lys over den klassiske model.

 

OBS: For at få udarbejdet et horoskop skal du kende dit fødselstidspunkt samt stedet hvor du blev født, hvis du ikke ved det, kan du få det oplyst her: https://www.sa.dk/k/brug-arkivet/oplysninger

Korrektion af fødselstid: Hvis du ønsker et helt personligt udarbejdet fødselshoroskop, skal din fødselstid korrigeres også selvom du kender tiden og det skyldes at planeterne godt kan virke flere minutter før eller efter den oplyste, men korrekte fødselstid. Læse venligst mere under linket: Korrektion

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefonnummer (skal udfyldes)

Din besked - (Svar kan ende i din SPAM folder, så husk at check den)

Jeg svarer hurtigst muligt tilbage. Du er også velkommen til at kontakte mig på tlf: 60560358